Verpleegkundig Specialist in opleiding Cardiologie

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Functiegebied:
Verpleegkundig specialist
Regio:
Zeeland
Standplaats:
Goes
Aanstelling:
Tijdelijk dienstverband
Dienstverband:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
17-02-2017

Vacatureomschrijving

Het betreft een dienstverband van minimaal 32 (bij voorkeur 36 uur) per week voor de duur van de opleiding. Indien je een vast dienstverband hebt binnen het ADRZ, blijft dit dienstverband onderliggend aan het nieuwe contract gehandhaafd.

De verpleegkundig specialist (VS) werkt voor het specialisme Cardiologie. Hij levert een bijdrage aan de continuïteit en kwaliteit van de geneeskundige zorgverlening door middel van het verrichten van medische taken onder supervisie van de medisch specialist. Deze taken omvatten het onderzoeken, het stellen van diagnose, behandelen en begeleiden van patiënten met veelvoorkomende aandoeningen binnen de cardiologie, Het geven van onderwijs, het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en het (mee) organiseren van de medische zorgketen voor patiënten ter bevordering van kwaliteit en continuïteit van zorg hoort tevens tot je takenpakket.

De VS kan worden ingezet op de polikliniek maar ook op de verpleegafdeling. Je hebt een ondersteunende, adviserende en begeleidende rol naar cliënten. Je voert gedelegeerd en geprotocolleerd medisch onderzoek uit, alsmede behandeling. Daarnaast bied jij ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van medisch-technische handelingen en vervul je een regisserende, sturende en coördinerende rol naar de werkuitvoering door de verpleging en verzorging.
 

Wij zoeken kandidaten die:

· beschikken over het HBO-diploma verpleegkundige en meerjarige praktijkervaring in de zorg hebben van een specifiek specialisme (bij voorkeur van de CCU en/of IC);
· de Engelse taal zodanig beheersen dat ze vakliteratuur kunnen lezen;
· beschikken over ruime kennis van specialistische methoden en technieken gericht op onderzoek en behandeling, rekening houdend met complexe situaties; 
· kennis en inzicht hebben van de in de geldende protocollen en richtlijnen. Analytisch vermogen is nodig voor het interpreteren van observaties en diagnostische resultaten;
· beschikken over toepasbare brede medische kennis;
· beschikken over de volgende competenties: volharding, doorzettingsvermogen, integriteit, stressbestendig, communicatief vaardig en gevoel voor systematiek.

Wij bieden

Een aanstelling onder voorwaarden van de CAO Ziekenhuizen. De inschaling en salariëring zal, voor interne kandidaten, plaats vinden conform de uitvoeringsregeling "Inschaling en beloning ADRZ". Deze regeling is te vinden op het intranet, Personeel, Beleid en regelingen, inschalingsbeleid. Tijdens en na de opleiding is de studiekostenregeling van toepassing, ook deze regeling is te vinden op intranet.

Interesse?
Informatie is te verkrijgen bij Mirjam Braamse, meewerkend teamleider sector Chronisch, telefoonnummer: 06-50276101.

Een assessment kan onderdeel uit maken van de selectieprocedure.

Interne medewerkers die op grond van het Sociaal Kader (boventalligheid) of in het kader van een re-integratietraject moeten worden herplaatst, hebben bij de invulling van deze vacature een voorrangspositie.

Aan nieuw aan te stellen medewerkers vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. Een VOG of het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure en gaat altijd in overleg met de sollicitant.


 

NursingBanen Vacature Alert

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Stel een persoonlijke Vacature Alert in!
Kies zelf welke vacatures je interessant vindt en hoe vaak je deze per e-mail wilt ontvangen.

Aanmelden Vacature Alert ►

Nursing nieuws